دسته: درباره روش 24/7

درباره روش آموزش 24/7 بيشتر بدانيم

در باره سايت www.English247.ir ۰

در باره سايت www.English247.ir

سايت آموزش زبان انگليسي به روش ۲۴/۷ پاسخگوی نیاز شما به زبان در کمترین وقت و هزینه با محتواي واقعي و سيستم نرم افزاري كنترل زبان می باشد شروع فعالیت از سال ۱۳۸۹تا به...

۰

نظرات و رضايت نامه زبان آموزان دوره English247 testimonial

English247 testimonial گواهي‌ نامه‌، شهادت‌، تصديق‌ نامه‌، سفارش‌ وتوصيه‌،رضايت‌ نامه‌، شاهد، پاداش‌، جايزه‌ نظرات و رضايت نامه زبان آموزان دوره====================== ژاپنI Love It!English247 is great!  I love it!  Since using the system, my speaking...