معجزه انگلیسی صحبت کردن IELTS Speaking بلاگ

درس۰۰۲۸-‍Grammar-گرامر-حال کامل (قسمت چهارم) ۰

درس۰۰۲۸-‍Grammar-گرامر-حال کامل (قسمت چهارم)

ادامه زمان حال ساده (قسمت چهارم) وقتی از مقطعی از زمان صحبت می کنیم که از گذشته تا حال ادامه دارد باید حال کامل به کار ببریم.   Have you ever eaten caviar?(in your...

درس۰۰۲۸-Conversation-مکالمه روزمره انگلیسی-یادگیری انگلیسی ۰

درس۰۰۲۸-Conversation-مکالمه روزمره انگلیسی-یادگیری انگلیسی

مکالمه درس بیست و هشتم (شماره ۱) William, do you like studying English? ویلیام، آیا شما مطالعه انگلیسی را دوست دارید؟ I like studying English, and I can read well, but speaking can be...

۰

روش های یادگیری موثر و صحیح زبان انگلیسی

تشریح روش ها و متدهای کارساز و موثر و صدالبته درست در یادگیری زبان انگلیسی پرداخته و چندین ایتم را برای شروع و استمرار در یادگیری زبان برشمرده و برای خواننده به تفصیل شرح...