ده تكنيك مهم در مورد آزمون بين المللي آيلتس IELTS

ده تكنيك مهم در آيلتس IELTS

۱٫ يك دقيقه طلايي شروع آزمون

· هنگامي كه سوالات بخش Listening‌ در اختيار شما قرار مي گيرد، حدود يك دقيقه يك مثال براي شما از بلندگو پخش مي شود تا با نحوه پاسخ دادن به سوالات اين بخش بيشتر آشنا شويد، در اين مدت زمان تا آنجا كه مي توانيد سوالات را  جلوتر بخوانيد و با موضوع Section‌ هاي مختلف آزمون Listening ‌و اينكه چه مواردي مورد سوال است آشنا شويد. اين پيش آمادگي مي تواند تا ۱نمره باعث افزايش نمره شما باشد. چون در حقيقت يكي از  علت هاي اصلي از دست دادن پاسخ ها، معمولا آماده نبودن براي دريافت آنهاست.

۲٫ دقيقا بدانيد كه چه نوع اطلاعاتي را بايد پاسخ بدهيد:

· مهمتر از گوش كردن يا خواندن براي يافتن جواب، ‌درك دقيق سوال است، ‌هميشه به سوال خوب دقت كنيد و نوع پاسخ را تشخيص دهيد.

· آيا پاسخ يك شماره خواهد بود؟ يك اسم خواهد بود؟ نام يك مكان خواهد بود؟

· از لحاظ گرامري پاسخ به چه گروهي تعلق مي گيرد؟ آيا من به دنبال فاعل هستم؟ ايا من به دنبال يك صفت هستم؟

· اين پيش بيني نوع پاسخ، به شما كمك مي كند كه تنها به شكار جواب بشينيد، و به راحتي كلماتي را كه نمي توانند جواب باشند،  فيلتر كنيد.

۳٫ از كلمات سوال بعنوان مترادف هاي جواب در متن استفاده كنيد و نسبت به آن ها حساس باشيد

· در بسياري از مواقع سوال به شكل مفهومي هم معني عبارتي است كه مي شنويد يا مي خوانيد

· بعنوان مثال مي شنويد كه People who are living nearby‌ و مي خوانيد Neighbors، اگر دقت كنيد اين دو هم معني هستند.

· ‌، به معني كلمات حساس باشيد به عنوان مثال اگر مي شنويد Neighborhood بدانيد كه مترادف آن Environment‌ است، نه Neighbor چون Neighborhood‌ به معني محيط همسايگي است، نه شخص همسايه.


۴٫ به تفاوت Not given‌ و دو گزينه False‌ و True‌ حساس باشيد.

از اشتباهات بارز داوطلبان در آزمون Reading‌ نحوه مواجه شدن آنها با  سوالات گروه TrueFalse-‌Not given است.

براي حل مشكل كمبود وقت بايد به تكنيك هاي پاسخگويي سريع و دقيق Reading‌ مجهز باشيد و اما براي تشخيص گزينه درست در مورد TrueFalse-‌Not given به توضيحات زير دقت كنيد:

قاضي براي حكم اعدام هرگز دلايل لازم را با كافي اشتباه نمي كند! ( به مفهوم و محدوده قدرت كلمات حساس باشيد، فرض كنيد در حال تنظيم يك قرار داد هستيد، حتي به يك and‌ يا Or ساده نيز دقت كنيد)

· هرگاه دليل كافي براي اثبات چيزي وجود داشت،‌آن گزاره True است.

· هرگاه دليل كافي براي رد كردن چيزي وجود داشت، آن گزاره False‌ است.

· ولي هرگاه اصلا دليلي وجود نداشت يا دليلي وجود داشت ولي كافي براي اثبات نبود، آن گزينه Not given است.

· به مثال زير كه يك سوال واقعي آزمون بخش Reading General است توجه كنيد:

· This Shirt comes in many different colors

· يعني اين پيرهن در رنگهاي متنوع توليد مي شود

· حال شما قاضي هستيد وسوال اين است كه :

· The shirt comes in yellow

· پاسخ درست به نظر شما چيست؟

· همانطور كه يك قاضي عادلانه قضاوت مي كند، اين موضوع كه اين پيراهن در رنگهاي متنوع توليد مي شود لزوما به اين معني نيست كه حتما در رنگ زرد هم توليد مي شود، بنابراين گزينه Not given‌ صحيح است.

۵٫ پيشيني كنيد كه چه پاسخي خواهيد شنيد و به ماجراي داستان نيز توجه كنيد.

· مثلا اگر موضوع يك آزمايش تجربي براي كودكان است كه با پرواز آشنا شوند و شما به انتظار نوشتن نام لوازم مورد نياز هستيد؛  آيا چيزي كه مي شنويد Pepper‌ است يا Paper‌ ؟پس حتي اگر به طور واضح هم Pepper‌ بشنويد، فرض خواهيد كرد كه اشتباه شنيده ايد و آن را تصحيح خواهيد كرد و Paper‌ خواهيد نوشت. چون مسلما كاغذ خيلي احتمال بيشتري دارد كه پاسخ درست باشد تا فلفل. ( فكر كنيد و در مورد صحت آنچه شنيديد قضاوت كنيد.)

۶٫ لغت هاي ناآشنا را با توجه به موضوع داستان معني كنيد.

· به مجموع داستان نيز توجه كنيد، بجاي اينكه تنها به لغت و پاسخ حساس باشيد،‌سعي كنيد كه ديد كلي نسبت به داستان را در نظر بگيريد،‌ موضوع اصلي داستان كليد حدس زدن بسياري از لغت هايي است كه معني آن را نمي دانيد،‌اين تكنيك هم در Listening‌ و هم در Reading ‌ به شما كمك مي كند كه معني كلماتي را درست نشنيده ايد يا نمي شناسيد به شكل تقريبي حدس بزنيد.

مثال Listening:

· This Baby Cot is better, because it has a larger space for your child to sleep

· حال اگر معني كلمه Cot را نمي دانيد، مضطرب نشويد، به آنچه شنيديد فكر كنيد،‌ به راحتي حدس خواهيد زد كه Cot مكاني براي خوابيدن كودكان است … يعني همان تخت بچه ها كه معمولا حفاظ دارد.

۷٫ بدانيد كه سوال بعدي چيست كه جا نمانيد و همانطور كه گوش مي كنيد منتظر پاسخ سوال بعدي نيز باشيد.

· خيلي مهم است كه همواره سوال بعدي را نيز زير نظر داشته باشيد، اين امر باعث آرامش شما خواهد شد كه سوال بعدي را از دست نداده ايد، اين تكنيك هم در Listening‌ و هم در Reading‌ حياتي است، بنابراين توصيه مي شود كه هميشه دو سوال دو سوال در حافظه خودتان نگه داريد و به جستجو يا انتظار جواب باشيد.

۸٫ مراقب باشيد  امكان تغيير عقيده گوينده يا نويسنده زياد است

· معمولا از Section2‌ به بعد، چه در آزمون Listening‌ و چه در آزمون Reading امكان تغيير نظر وجود دارد، بايد صبور باشيد و مطلب را تا آخر بشنويد يا بخوانيد  و سپس پاسخ نهايي را كه به نظر شما درست است يادداشت كنيد، مباد كه از هيجان پيدا كردن جواب باقي مكالمه را گوش نكنيد و فقط شروع به نوشتن كنيد يا از خواندن باقي متن صرف نظر كنيد.

۹٫ سوالهاي كه پشت سر هم آمده را شناسايي كنيد و آماده خلاصه نويسي يا نگه داري در ذهن باشيد.

· يكي از علت هاي اصلي جاماندن در آزمون Listening‌، غفلت در مورد سوالاتي است كه درست پشت سر هم عنوان مي شوند،‌اين سوالات اين اشتباه را تقويت مي كنند كه در هيجان نوشتن پاسخ اولين سوال، تمركز براي شنيدن پاسخ سوال بعدي را از دست بدهيد، توصيه مي شود كه در آغاز آزمون سوالات بخش Listening را كه در يك سطر و بدون فاصله قرارداده شدند با يك نگاه سريع شناسايي كنيد.

۱۰٫ در تست هاي چند گزينه اي فقط سوال ها را بخوانيد.

· جوابهاي طولاني را فقط اگر وقت شد نگاه كنيد،‌پاسخ هر سوال را به شكل خلاصه يادداشت كنيد و در ۱۰ دقيقه پايان تست جوابهاي ياد داشت شده را با گزينه ها تطبيق داده و انتخاب كنيد. چون وقت براي خواندن و يادداشت كردن كافي نخواهد بود.

· سوالات چند گزينه اي كه پاسخ گزينه هاي آنها كوتاه است را مي توانيد سريع بخوانيد، ولي وقتي پاسخ ها  يك خط طولاني است، خواندن تمامي پاسخ ها غير ممكن است، پاسخ ها مهم نيستند، مهم درك شما از سوال است.

· اگر سوال ها را ا دقت بخوانيد، و آنچه به عنوان پاسخ تشخيص مي دهيد را به طور خلاصه در كنار سوال به زبان انگليسي يا فارسي با يك يا دو كلمه يادداشت كنيد،‌در ۱۰ دقيقه پاياني بخش Listening وقت کافي خواهيد داشت تا آنچه نوشته ايد را با پاسخ هاي چند گزينه مطابقت داده كرده و بهترين پاسخ را انتخاب نماييد، اين حرفه اي ترين روش پاسخ به چند گزيبنه اي هاست، كه البته داوطلباني كه استرس زياد دارند از انجام آن مي پرهيزند، زيرا بر اين باورند كه ممكن است قدرت تطبيق پاسخ خودشان را با پاسخ هاي اصلي نداشته باشند، شايد همين نگراني و استرس باشد كه اين گروه از داوطلبان هميشه نمره اي پايين تر از شايستگيشان اخذ مي كنند.

نویسنده: بابک عبادی

http://www.english-ebadi.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید