دسته: مقالات آموزشي زبان

۰

معرفي بسته های آموزشی R osettaS tone شروع جديد درآموزش زبان انگليسي

توضیحات:امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های انسان یادگیری زبانی غیر از زبان مادری می باشد که با توجه به مقبولیت و کاربرد و شاخصه بین المللی زبان انگلیسی در اولویت یادگیری بسیاری از افراد...

۰

با سیستم USB SIS آموزش زبان حضوري سريع تر داشته باشيد

بابک عبادی با تسلط در دانش روانشناسی یادگیری ، موفق به ابداع سیستمی برای افزایش مهارت و کاهش فراموشی زبان آموزان گردیده است که در حال حاضر مراحل ثبت این سیستم در ایران و...