كارتون : مهم نيست كه چقدر امكانات در اختيار داريد؟

مهم نيست كه چقدر امكانات در اختيار داريد؟

مهم نيست چند نرم افزار و دي وي دي آموزش زبان داريد؟

مهم نيست كه چند روش و متد آموزش زبان داريد؟

آيا درست از آن استفاده مي كنيد يا نه ؟

آيا يك همراه واقعي براي طي كردن مسير آموزش داريد ؟

آيا فكر نمي كنيد به يك سيستم كوچينگ واقعي نياز داريد؟


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید